Telia Centrex

Sveriges säkraste växellösning för Företag som inte vill ta risker!

Besök Telisols hemsida

Om Telisol

Kontakta oss

Telia Centrex

Sveriges säkraste växellösning för Företag som inte vill ta risker!

Telia Centrex har sammanlagt nästan 30 års utveckling bakom sig. Det gör att vi idag kan erbjuda en fullständig växellösning utan barnsjukdomar.

Telisol är Sveriges största enskilda leverantör av Telia Centrex och besitter marknadens högsta kompetens inom kundunik programmering av telefoniväxlar. Idag administrerar vi på Telisol c:a 15 000 unika växelanvändare.

Vi på Telisol arbtar utifrån en unik projektmetodik då vi utvecklar en Telia Centrex miljö:

 • Beslutsfas. Kund bestämmer sig för att implementera Telia Centrex. Tillsammans med kunden kommer vi överrens om hur växeln ska fungera. Detta resulterar ofta i att spegla befintlig lösning så mycket som möjligt för att sedan utveckla funktionen till något bättre. Vi bestämmer ett gemensamt driftdatum.
 • Beställning. Telisol beställer eventuell hårdvara. Exempelvis Dialog 3186 som är programmerad för Telia Centrex.
 • Analysfas. Telisol arbetar tillsammans med personal från er för att få en bättre bild om hur samtal ska hanteras, öppettider på respektive avdeklning, jourtelefoner etc ska fungera.
 • Kunddata och orderläggning. Telisol sammanställer materialet och skapar en beställning som skickas till våra orderhandläggare som tillsammans med Telia programmerar upp önskad lösning.
 • Driftsättning. Eventuellt kommer installatör ut till slutkund för att säkerställa den tekniska miljön ute hos kunden.
 • Eftermarknad. Efter driftsatt Centrex så övergår Telisols arbete i förvaltning av kunds lösning. Oftast innebär detta att på ett flexibelt sätt följa kundens eventuella förändringar och anpassa lösningen så att den alltid är aktuell ute hos kund.

En av de största fördelarna med Telia Cenrtex är att den stödjer många anslutningsformer. Kunden kan fritt kombinera både Fast telefoni, mobil telefoni, IP telefoni och fullständig telefonistplats. Detta ger Telia Centrex en unik bredd i jämförelse med andra växellösningar.

Som Mobilanvändare så får du som kund dessutom möjligheten att ta del av Sveriges bästa och bredaste täckning för GSM/3G och 4G nät.

Inga Telia Centrex lösningar är skrivna i sten och vi är alltid beredda att hjälpa våra kunder med förändringar och omprogrammeringar.

Exempel på vanliga Centrextjänster:

 • Svarsgrupp, fördelar samtal mellan flera olika personer. Ni kan själv välja om ni önskar styra samtalen i en viss ordning eller om ni solidariskt vill dela ansvar mellan många olika anvädare.
 • Minivoice, tonvalstjänst. En vanlig och effektiv tjänst som ger de som ringer er möjligheten att via förinspelade medelanden välja var de vill bli kopplade. Exempelvis: Försäljning, Ekonomi och administration eller övriga ärenden.
 • En vanlig programmering är uppläsning av öppetider för exempelvis butiker etc.
 • Telefonistplats. Ger exempelvis receptionisten full kontroll över de inringande samtalen. Personen kan koppla samtal, se köer via ett enkelt och funktionellt webbgränssnitt. Naturligtvis kan ni som kund välja att koppla era outlookkalendrar till telefonistplatsen så att användare som inte är på plats är hänvisade. På så vis kan telefonisten ta emot meddelande till användaren.
 • Hänvisning. Ger användaren möjlighet att kunna sätta en talad hänvisning på sin telefon. Exempel på detta är om personen är på möte, är sjuk, är på tjänsteresa eller helt enkelt har semester. Tjänsten ger bättre service till både inringande person och användare.